Innehåll UGL 2008 Blogg

Framtiden för UGL

Sunday 6 January, 2008 kl. 15:50

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. När vi talat med handledare som var med om införandet i den svenska militären de allra första åren så beskriver de det som en utmaning att införa denna kurs. UGL utmanande den dåvarande synen på ledarskap genom att lägga mer fokus på relation och känsla.

Efter hand som kursen utvecklades började den också bli ett alternativ som ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. Under senare delen av 1990-talet fick kursen ett ordentlig uppsving och i samband med detta gjordes även en revision och uppdatering av kursmaterialet kallad version 2000.

Som grund för att denna blogg finns till är ju att det nu kommit ytterligare en uppdatering, kallad UGL 2008. Revideringar av materialet är inget nytt utan har gjorts vid ett par tillfällen även före år 2000. Detta för att hålla innehållet i linje med tiden och med tillvaratagande av aktuell forskning på området. D

De senaste åren har varit fortsatt starka vad gäller kursens popularitet och antalet deltagare. Den senaste siffran vi såg, ej officiellt bekräftad, var att runt 80000 personer sedan starten har utvecklats som ledare och medarbetare genom denna utbildning.

Så hur ser framtiden ut?

Läser man på Försvarshögskolans hemsida så finner man att ambitionen nu är att materialet kontinuerligt skall utvecklas. Vilket innebär att avsnitt i kursen kan förändras/uppdateras när så bedöms nödvändigt. Införandet av licensavgifter är bland ett led i att finansiera detta arbete. Det kommer även att ges möjlighet för handledare att vara med och i viss mån påverka utformningen utifrån erfarenhet.

För egen del tror vi att UGL kommer att fortsatt vara en mycket populär kurs. Den ger ett så grundläggande perspektiv på begreppen ledarskap, grupp och relationer att den på sitt sätt är tidlös. Vi kommer förhoppningsvis aldrig att sluta relatera till varandra som människor. Speciellt nu med den nya fokusering på att hålla materialet än mer uppdaterat tror vi konceptet håller många år till.

Vad tror du som läser detta? Har du en åsikt i ärendet, varmt välkommen att dela med dig av den med en kommentar nedan.

Andra bloggar om: , , ,

Om du vill bokmärka detta inlägg föreslår vi en av följande tjänster: 
Add This! del.icio.us Digg Facebook Google Simpy Technorati Pusha

Nu har de inledande UGL-handledarna blivit omcertifierade

Wednesday 26 December, 2007 kl. 12:56

Nu har de första utbildningarna för att omcertifiera UGL-handledare i den nya versionen genomförts. Det kan man också se på att när man söker efter UGL på till exempel sökmotorn Google. Vid den sökningen kommer det upp ett antal sponsrade annonser och i dessa börjar nu arrangörer av kursen att ange att de genomför kurser enligt den uppgraderade versionen.

Utbildningen av handledare kommer att fortsätta även under 2008 och fler och fler kommer att bli omcertifierade efter hand. Som vi skrivit om tidigare kommer detta arbete att fortgå fram till första kvartalet 2009 då den nya versionen skall vara helt inarbetad.

Vad innebär det då för dig om du är intresserad av att delta i denna utbildning. Det innebär att under det kommande året så kan du antingen delta i utbildningar i den äldre versionen eller med den nyare versionen.

Om det är så att du hittar ett kursdatum och en plats som passar dig där man genomför den äldre versionen så kan du välja att delta i visshet om att du deltar i utbildningen i en utformning som uppskattats högt av tusentals och åter tusentals runtom i hela Sverige. Om du deltar någonstans där man genomför UGL-kurser enligt det uppdaterade kursinnehållet så får du ett koncept som uppdaterats för att följa med i tiden.

Oavsett vilken version du deltar i under det kommande året så berättigar dig deltagandet till att delta på fördjupningskursen FUGL om du så önskar det vid ett senare tillfälle.

Andra bloggar om: , ,

Om du vill bokmärka detta inlägg föreslår vi en av följande tjänster: 
Add This! del.icio.us Digg Facebook Google Simpy Technorati Pusha

Ny logotyp i samband med UGL 2008

Tuesday 4 December, 2007 kl. 13:50

Arbetet med att fortbilda nuvarande UGL-handledare till att bli certifierade för det uppgraderade och modifierade konceptet fortgår. Nu i november månad så genomförde man utbildningstillfällen för att utbilda de handledare som blir specialutbildade att genomföra certifieringsutbildningar för det nya konceptet till att börja med under nästa år.

I samband med lanseringen av det uppgraderade konceptet UGL 2008 som du kan läsa om här bland annat så har Försvarshögskolan också tagit fram en ny logotyp för UGL-konceptet. Du finner den här nedan.

Ny logotyp för UGL 2008

Bilden ovan är hämtad från Försvarshögskolans hemsida på länken:
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/UGL/

Vad tycker du om det nya utseendet? Snygg? Förtroendeingivande? Modern? Eller? Välkommen att lämna en kommentar här med din åsikt i frågan.

Andra bloggar om: , ,

Om du vill bokmärka detta inlägg föreslår vi en av följande tjänster: 
Add This! del.icio.us Digg Facebook Google Simpy Technorati Pusha

Utbildningstillfällen för UGL-handledare

Friday 28 September, 2007 kl. 18:26

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Tillfällena som är tre dagar kommer att pågå i över ett års tid så att alla handledare som önskar certifiera sig för det nya konceptet skall ha möjlighet att göra det.

UGL 2008 är som nämnt tidigare en uppgradering och utveckling av det nuvarande UGL-konceptet. Mer information om skillnaderna mellan hur utbildningen i dag utvecklar ledare och medarbetare jämfört med hur det kommer att bli framöver kan du läsa här på denna sajt och på Försvarshögskolans hemsida. Länk till den senare finner du till höger.

På FHS sajt kan även du som är UGL-handledare läsa mer om datum, plats och kostnad för omcertiferingarna.

Andra bloggar om: ,

Om du vill bokmärka detta inlägg föreslår vi en av följande tjänster: 
Add This! del.icio.us Digg Facebook Google Simpy Technorati Pusha

Nyheter och förändringar i UGL 2008

Wednesday 27 June, 2007 kl. 15:05

Nedan följer några av de förändringar och nyheter som enligt Försvarshögskolan genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

  • Anvisningarna i avsnittet om etik och metodik arbetas om så att handledare får ännu tydligare information om metodik samt om handledarens roll i gruppen. Avsnittet om etik för handledare ökas i omfattning.
  • Delen som handlar om värderingar fördjupas och utökas med hjälp av teori kring värdegrunder samt med exempel.
  • En total översyn av ledarskapsdelen genomförs så att aktuell forskning kring ledarskap arbetas in i materialet. Detta innebär även att denna del synkroniseras med Försvarshögskolans andra kurs Utvecklande Ledarskap.
  • Avsnittet som handlar om kommunikation uppdateras och omformas i sin helhet.
  • Aktuella forskningsresultat kring smågrupper arbetas vilket kommer att göra betoningen på gruppdimensionen tydligare. Det gör också att det sociologiska perspektivet blir tydligare tillsammans med det invidualpsykologiska perspektiv som redan finns inom kursens ramar.
  • Exempel på områden som tillförs är roller, begreppet makt och mångfaldsaspekter.
  • Kapitlen som handlar om stress och konflikthantering fördjupas och tillförs nya bredduppgifter.
  • Inom delen som handlar om självkännedom ersätts kartläggningen SDI med ett instrument för självkännedom som framtagits av forskare vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan.

Vi återkommer med uppdateringar när eventuella ytterligare förändringar/uppdateringar i samband med UGL 2008 blir tillkännagivna eller om något av ovanstående förändras.

Andra bloggar om: ,

Om du vill bokmärka detta inlägg föreslår vi en av följande tjänster: 
Add This! del.icio.us Digg Facebook Google Simpy Technorati Pusha

Licensavgift införs för UGL-handledare

Sunday 24 June, 2007 kl. 15:38

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL som koncept kommer Försvarshögkolan att från och med juni 2007 införa licensavgift för UGL-handledare. Detta är även ett leda i att kvalitetssäkra UGL-kurser.

Genom licensavgiften blir det möjligt att fortlöpande finansiera personer som har som uppgift att följa upp och kvalitetssäkra UGL. Licensavgiften kommer även att betala för registerhållning och långssiktig annonsering i fackpress samt generell upplysande verksamhet.

Det fortsatta utvecklingsarbetet kring en ny version av den fördjupade kursen, FUGL – Fördjupad UGL, säkerställs också på detta sätt, liksom utvecklingen av handledarutbildningen för UGL. Detta inrymmer ju även nya, framtida versioner av UGL när den nu kommande UGL 2008 har tjänat ut.

Under de närmsta åren kommer det att genomföras särskild marknadsföring av UGL 2008. I den annonsering kommer man noga att framhålla att köpare av kursen bör kontrollera att de handledare som genomför kursen är behöriga som handledare enligt Försvarshögskolans register.

Från och med år 2009 kommer även licensavgifterna att finansiera den seminarieverksamhet som Försvarshögskolan erbjuder på detta område.

Licensavgiften blir enligt uppgift 6000 kronor exklusive moms per år och handledare.

Andra bloggar om: ,

Om du vill bokmärka detta inlägg föreslår vi en av följande tjänster: 
Add This! del.icio.us Digg Facebook Google Simpy Technorati Pusha