Nu har de inledande UGL-handledarna blivit omcertifierade

Nu börjar den nya versionen av kursen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 att marknadsföras på fler håll.

Nu har de första utbildningarna för att omcertifiera UGL-handledare i den nya versionen genomförts. Det kan man också se på att när man söker efter UGL på till exempel sökmotorn Google. Vid den sökningen kommer det upp ett antal sponsrade annonser och i dessa börjar nu arrangörer av kursen att ange att de genomför kurser enligt den uppgraderade versionen.

Utbildningen av handledare kommer att fortsätta även under 2008 och fler och fler kommer att bli omcertifierade efter hand. Som vi skrivit om tidigare kommer detta arbete att fortgå fram till första kvartalet 2009 då den nya versionen skall vara helt inarbetad.

Vad innebär det då för dig om du är intresserad av att delta i denna utbildning. Det innebär att under det kommande året så kan du antingen delta i utbildningar i den äldre versionen eller med den nyare versionen.

Om det är så att du hittar ett kursdatum och en plats som passar dig där man genomför den äldre versionen så kan du välja att delta i visshet om att du deltar i utbildningen i en utformning som uppskattats högt av tusentals och åter tusentals runtom i hela Sverige. Om du deltar någonstans där man genomför UGL-kurser enligt det uppdaterade kursinnehållet så får du ett koncept som uppdaterats för att följa med i tiden.

Oavsett vilken version du deltar i under det kommande året så berättigar dig deltagandet till att delta på fördjupningskursen FUGL om du så önskar det vid ett senare tillfälle.

Andra bloggar om: , ,

Ny logotyp i samband med UGL 2008

Se den nya logotypen för UGL 2008, den omarbetade versionen av en av Sveriges populäraste utbildningar i ledarskap.

Arbetet med att fortbilda nuvarande UGL-handledare till att bli certifierade för det uppgraderade och modifierade konceptet fortgår. Nu i november månad så genomförde man utbildningstillfällen för att utbilda de handledare som blir specialutbildade att genomföra certifieringsutbildningar för det nya konceptet till att börja med under nästa år.

I samband med lanseringen av det uppgraderade konceptet UGL 2008 som du kan läsa om här bland annat så har Försvarshögskolan också tagit fram en ny logotyp för UGL-konceptet. Du finner den här nedan.

Ny logotyp för UGL 2008

Bilden ovan är hämtad från Försvarshögskolans hemsida på länken:
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/UGL/

Vad tycker du om det nya utseendet? Snygg? Förtroendeingivande? Modern? Eller? Välkommen att lämna en kommentar här med din åsikt i frågan.

Andra bloggar om: , ,