Nytt om gruppdynamik

Om de nya delarna kring gruppdynamik och grupputveckling i den uppgraderade versionen av vad många kallar Sveriges populäraste ledarskapsutbildning, UGL 2008.

Det nya UGL-materialet har som jag skrivit om tidigare här utvecklats inom flera områden och då även inom gruppdynamik. Sedan tidigare har det funnits en modell för gruppers utveckling i olika faser med i kursmaterialet kring utbildningen. Det är den så kallade FIRO-teorin, ursprungligen framtagen av den amerikanske psykologen Will Schutz i slutet av 1950-talet.

I den uppdaterade versionen av kursmaterialet används FIRO, som står för Fundamental Interpersonell Relations Orientering, för att öka förståelsen för vad individen drivs av när det gäller dynamiken i grupper och relationer. För mig personligen var detta perspektiv på denna modell en stor ögonöppnare när det gällde att förstå mitt eget och andras beteende i olika former av grupper, situationer och utvecklingsfaser.

Det nya tillskottet i avsnittet om gruppdynamik härrör sig framförallt från den integrerade modellen över gruppers utveckling som Susan Wheelan bland annat skriver om i sin bok “Group Processes, A Developmental Perspective”, utgiven 2005. I denna bok kan man bland annat läsa om fem olika stadier i grupputveckling. Förutom att fördjupa sig i de olika stadierna behandlar boken bland annat kultur, värderingar och normer i grupper.

Andra bloggar om: ,

Framtiden för UGL

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. Här bloggas om framtiden för denna ledarskapsutbildning.

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. När vi talat med handledare som var med om införandet i den svenska militären de allra första åren så beskriver de det som en utmaning att införa denna kurs. UGL utmanande den dåvarande synen på ledarskap genom att lägga mer fokus på relation och känsla.

Efter hand som kursen utvecklades började den också bli ett alternativ som ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. Under senare delen av 1990-talet fick kursen ett ordentlig uppsving och i samband med detta gjordes även en revision och uppdatering av kursmaterialet kallad version 2000.

Som grund för att denna blogg finns till är ju att det nu kommit ytterligare en uppdatering, kallad UGL 2008. Revideringar av materialet är inget nytt utan har gjorts vid ett par tillfällen även före år 2000. Detta för att hålla innehållet i linje med tiden och med tillvaratagande av aktuell forskning på området. D

De senaste åren har varit fortsatt starka vad gäller kursens popularitet och antalet deltagare. Den senaste siffran vi såg, ej officiellt bekräftad, var att runt 80000 personer sedan starten har utvecklats som ledare och medarbetare genom denna utbildning.

Så hur ser framtiden ut?

Läser man på Försvarshögskolans hemsida så finner man att ambitionen nu är att materialet kontinuerligt skall utvecklas. Vilket innebär att avsnitt i kursen kan förändras/uppdateras när så bedöms nödvändigt. Införandet av licensavgifter är bland ett led i att finansiera detta arbete. Det kommer även att ges möjlighet för handledare att vara med och i viss mån påverka utformningen utifrån erfarenhet.

För egen del tror vi att UGL kommer att fortsatt vara en mycket populär kurs. Den ger ett så grundläggande perspektiv på begreppen ledarskap, grupp och relationer att den på sitt sätt är tidlös. Vi kommer förhoppningsvis aldrig att sluta relatera till varandra som människor. Speciellt nu med den nya fokusering på att hålla materialet än mer uppdaterat tror vi konceptet håller många år till.

Vad tror du som läser detta? Har du en åsikt i ärendet, varmt välkommen att dela med dig av den med en kommentar nedan.

Andra bloggar om: , , ,