Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.

I samband med den nya versionen av utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 är det ju naturligt att även utbildningen av handledare anpassas efter denna.

Senaste nytt från Försvarshögskolans sida är att en första sådan uppgraderad, uppfräschad och uppdaterad HUGL kommer att genomföras nu till hösten. Det kommer att vara en testomgång för att testa den nya utformningen och få feedback på denna. Samtidigt kommer utbildningen att vara fullvärdigt certifierande enligt den gängse utbildningsgången för dem som deltar.

En nyhet är också formatet på denna utbildning. Den kommer att vara 5+5 dagar, alltså totalt 10 dagar. Tidigare har den som kanske bekant varit sju dagar. Mer utrymme för utvecklande upplevelser alltså. Under en övergångsperiod kommer den första dagen att ägnas åt att framförallt uppdatera deltagare som inte deltagit i den nya UGL 2008 om nyheterna där.

Handledare kommer enligt uppgift att vara Eva-Lena Tedfeldt, projektledare UGL 2008 och Jarl Silfverberg, projektledare UGL. Om möjligt kommer man att genomföra ytterligare en handledarutbildning innan årets slut, men om detta inte hinns med kommer man de att börja genomföras mer regelbundet från och med 2009.

Värt att notera är också att utvecklingsarbetet fortgår med kursen FUGL, Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, som ju är mellanstege i utbildningsstegen mellan själva UGL och handledarutbildningen. Även denna del behöver ju uppdateras för att matcha de övriga uppdateringarna. Information om hur detta arbete fortskrider och när dessa kurser börjar genomföras igen finner du på Försvarshögskolans hemsida om FUGL. Jag kommer även att uppdatera denna blogg när nya uppgifter finns tillgängliga.

Ytterligare information om handledarutbildningen finner du också på Försvarshögskolans hemsida, under avdelningen om HUGL.

Andra bloggar om: , ,

Marknadsföring UGL

Marknadsföringen av UGL kommer i samband med den nya versionen UGL 2008 att bedrivas mer aktivt från Försvarshögskolans sida.

Konceptet UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, kommer att drivas mer aktivt framåt på flera plan än tidigare. Detta innefattar som tidigare nämnt både uppdateringar av kursinnehållet, liksom fortbildning av handledare.

Ett annat plan är marknadsföringen där man genom införandet av licensavgifter bland annat kan finansiera annonsering i fackpress med mera. Dessa annonser kommer att börja synas under innevarande år och kommer särskilt att uppmana till att tillse att handledarna för den kurs man väljer är korrekt behöriga och certifierade.

Kvalitetssäkringen av UGL har alltid varit viktig och diverse historier, mer eller mindre sanna, har cirkulerat om bristande kvalitet i genomförandet. Detta har dock hört till undantagen och den stora massan av deltagare har enligt vår uppfattning varit mycket positiva till kursen och dess upplägg.

Det märks väl inte minst på det stora antalet personer som deltagit i utbildningen genom åren. Det är säkerligen så att potentialla kursdeltagare blir mer och mer kräsna i takt med informationsteknologins intåg. Även inom andra branscher har ju Internet fört konsumentmedvetenheten till helt nya nivåer.

Så håll utkik efter den nya annonsering och se som alltid till att du går en UGL-kurs som följer Försvarshögskolans riktlinjer och där handledarna är korrekt certfierade.

Andra bloggar om: ,