Om ugl2008.se

En ny, omarbetad version av UGL, Utveckling av Grupp och Ledare är under framtagning av Försvarshögskolan som är ansvariga för UGL i Sverige. Detta är inte första gången UGL-kursen omarbetas för att hållas uppdaterad och nutidsanpassad, utan det har även skett vid flera tidigare tillfällen.

Vi ville ta detta tillfälle i akt att skapa ett forum där människor kan hålla sig uppdaterade om nyheter kring denna omarbetning samt även ha möjlighet att diskutera och kommentera kring UGL i allmänhet.

Det är vår förhoppning att denna sida kan bidra positivt till både handledare, deltagare och andra som är inblandade kring UGL, en av Sveriges populäraste utbildningar för ledarskap och medarbetarskap.

Vänligen notera att denna sajt inte är någon officiell representant för vare sig UGL eller Försvarshögskolan utan en oberoende part.

För ugl2008.se,

Markus Amanto