Fördjupning UGL 2008 nu lanserad

 Sedan många år tillbaka har det varit möjligt att efter din UGL-kurs gå en fortsättning kallad FUGL, vilken är en förkortning av Fördjupning Utveckling Grupp och Ledare. I och med att grundkursen nu uppdaterats till UGL 2008 så har också denna andra del av kursen gjorts om. Detta arbete har pågått under det gångna året och nu är man klar att lansera denna nya version.

Det första kurstillfället kommer att avhållas vecka 22 och 23 under våren. Kursen är totalt 10 dagar, måndag till fredag vardera veckan. Plats bestäms senare. Minst ett ytterligare kurstillfälle kommer till under 2009, datum meddelas senare.

Kravet för att kunna delta i denna fördjupning är att du tidigare deltagit i en UGL-kurs. Det behöver inte vara den nya versionen, utan även den äldre versionen ger behörighet att söka till denna utbildning. Urvalet av deltagare till kursen görs utifrån att skapa största möjliga olikhet i utbildningsgruppen.

Utbildningens mål är till exempel att öka sin insikt om starka och utvecklingsbara sidor, förbättra sin förmåga att ge feedback, öka sin processkänsla och förmåga att hantera konflikter. Du får även möjlighet att öka din förståelse för olika ledarskapsmodeller.

Mer information om utbildningen finns på Försvarshögskolans hemsida om UGL och FUGL.

Andra bloggar om: ,

Nu har de inledande UGL-handledarna blivit omcertifierade

Nu börjar den nya versionen av kursen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 att marknadsföras på fler håll.

Nu har de första utbildningarna för att omcertifiera UGL-handledare i den nya versionen genomförts. Det kan man också se på att när man söker efter UGL på till exempel sökmotorn Google. Vid den sökningen kommer det upp ett antal sponsrade annonser och i dessa börjar nu arrangörer av kursen att ange att de genomför kurser enligt den uppgraderade versionen.

Utbildningen av handledare kommer att fortsätta även under 2008 och fler och fler kommer att bli omcertifierade efter hand. Som vi skrivit om tidigare kommer detta arbete att fortgå fram till första kvartalet 2009 då den nya versionen skall vara helt inarbetad.

Vad innebär det då för dig om du är intresserad av att delta i denna utbildning. Det innebär att under det kommande året så kan du antingen delta i utbildningar i den äldre versionen eller med den nyare versionen.

Om det är så att du hittar ett kursdatum och en plats som passar dig där man genomför den äldre versionen så kan du välja att delta i visshet om att du deltar i utbildningen i en utformning som uppskattats högt av tusentals och åter tusentals runtom i hela Sverige. Om du deltar någonstans där man genomför UGL-kurser enligt det uppdaterade kursinnehållet så får du ett koncept som uppdaterats för att följa med i tiden.

Oavsett vilken version du deltar i under det kommande året så berättigar dig deltagandet till att delta på fördjupningskursen FUGL om du så önskar det vid ett senare tillfälle.

Andra bloggar om: , ,