Tidsplanen för UGL 2008

Läs om tidsplanen för införandet av UGL 2008. Ett antal kurser genomförs för att testa konceptet innan det lanseras fullt ut.

Under 2007 kommer den nya versionen av UGL att testas vid ett antal kurser som genomförs dels i Försvarshögskolans regi, dels i samarbete med Umeå Universitet. Målet är att ett färdigt utbildningsmatieriel skall finnas tillgängligt i slutet av 2007.

Under året kommer Försvarshögskolan att erbjuda en kortare omcertifiering till befintliga UGL-handledare så att de kan uppgradera sig till det nya materielet. Dessa utbildningar börjar genomföras i slutet av 2007 och kommer att fortgå till början av 2009. För dig om är UGL-handledare och vill delta rekommenderar vi dig att besöka Försvarshögsskolans hemsida, se länk till höger.

I takt med att den nya versionen av UGL, kallad UGL 2008, börjar användas så kommer den tidigare versionen att fasas ut. Den gamla versionen, kallad UGL 2000, beräknas vara utfasad första halvåret 2009.

Andra bloggar om: ,

En ny UGL-blogg har sett dagens ljus!

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. Den nya versionen bär namnet UGL 2008.

I samband med att Försvarshögskolan som ansvarar för utvecklingen av UGL, har arbetat fram en ny version av denna utbildning har vi skapat denna blogg. UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. Den nya versionen bär namnet UGL 2008 och vi kommer här att hålla dig uppdaterad kring införandet av denna nya version.

Sedan UGL-kurser för över 25 år sedan introducerades i Sverige har nya versioner tagits fram med jämna mellanrum för att hålla utbildningen uppdaterad och för att den ska fortsätta vara en av Sveriges mest uppskattade ledarutbildningar.

Välkommen tillbaka hit i mitten på 2007 då vi börjar rapportera om nyheter och annat smått och gott kopplat till UGL 2008.

När kursen först introducerades så var det som en ledarutbildning inom försvaret. På senare år har den även blivit mycket populär utbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Andra bloggar om: ,