Framtiden för UGL

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. Här bloggas om framtiden för denna ledarskapsutbildning.

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. När vi talat med handledare som var med om införandet i den svenska militären de allra första åren så beskriver de det som en utmaning att införa denna kurs. UGL utmanande den dåvarande synen på ledarskap genom att lägga mer fokus på relation och känsla.

Efter hand som kursen utvecklades började den också bli ett alternativ som ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. Under senare delen av 1990-talet fick kursen ett ordentlig uppsving och i samband med detta gjordes även en revision och uppdatering av kursmaterialet kallad version 2000.

Som grund för att denna blogg finns till är ju att det nu kommit ytterligare en uppdatering, kallad UGL 2008. Revideringar av materialet är inget nytt utan har gjorts vid ett par tillfällen även före år 2000. Detta för att hålla innehållet i linje med tiden och med tillvaratagande av aktuell forskning på området. D

De senaste åren har varit fortsatt starka vad gäller kursens popularitet och antalet deltagare. Den senaste siffran vi såg, ej officiellt bekräftad, var att runt 80000 personer sedan starten har utvecklats som ledare och medarbetare genom denna utbildning.

Så hur ser framtiden ut?

Läser man på Försvarshögskolans hemsida så finner man att ambitionen nu är att materialet kontinuerligt skall utvecklas. Vilket innebär att avsnitt i kursen kan förändras/uppdateras när så bedöms nödvändigt. Införandet av licensavgifter är bland ett led i att finansiera detta arbete. Det kommer även att ges möjlighet för handledare att vara med och i viss mån påverka utformningen utifrån erfarenhet.

För egen del tror vi att UGL kommer att fortsatt vara en mycket populär kurs. Den ger ett så grundläggande perspektiv på begreppen ledarskap, grupp och relationer att den på sitt sätt är tidlös. Vi kommer förhoppningsvis aldrig att sluta relatera till varandra som människor. Speciellt nu med den nya fokusering på att hålla materialet än mer uppdaterat tror vi konceptet håller många år till.

Vad tror du som läser detta? Har du en åsikt i ärendet, varmt välkommen att dela med dig av den med en kommentar nedan.

Andra bloggar om: , , ,