Licensavgift införs för UGL-handledare

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL kommer Försvarshögskolan att införa licensavgift för UGL-handledare.

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL som koncept kommer Försvarshögkolan att från och med juni 2007 införa licensavgift för UGL-handledare. Detta är även ett leda i att kvalitetssäkra UGL-kurser.

Genom licensavgiften blir det möjligt att fortlöpande finansiera personer som har som uppgift att följa upp och kvalitetssäkra UGL. Licensavgiften kommer även att betala för registerhållning och långssiktig annonsering i fackpress samt generell upplysande verksamhet.

Det fortsatta utvecklingsarbetet kring en ny version av den fördjupade kursen, FUGL – Fördjupad UGL, säkerställs också på detta sätt, liksom utvecklingen av handledarutbildningen för UGL. Detta inrymmer ju även nya, framtida versioner av UGL när den nu kommande UGL 2008 har tjänat ut.

Under de närmsta åren kommer det att genomföras särskild marknadsföring av UGL 2008. I den annonsering kommer man noga att framhålla att köpare av kursen bör kontrollera att de handledare som genomför kursen är behöriga som handledare enligt Försvarshögskolans register.

Från och med år 2009 kommer även licensavgifterna att finansiera den seminarieverksamhet som Försvarshögskolan erbjuder på detta område.

Licensavgiften blir enligt uppgift 6000 kronor exklusive moms per år och handledare.

Andra bloggar om: ,