Nytt om gruppdynamik

Om de nya delarna kring gruppdynamik och grupputveckling i den uppgraderade versionen av vad många kallar Sveriges populäraste ledarskapsutbildning, UGL 2008.

Det nya UGL-materialet har som jag skrivit om tidigare här utvecklats inom flera områden och då även inom gruppdynamik. Sedan tidigare har det funnits en modell för gruppers utveckling i olika faser med i kursmaterialet kring utbildningen. Det är den så kallade FIRO-teorin, ursprungligen framtagen av den amerikanske psykologen Will Schutz i slutet av 1950-talet.

I den uppdaterade versionen av kursmaterialet används FIRO, som står för Fundamental Interpersonell Relations Orientering, för att öka förståelsen för vad individen drivs av när det gäller dynamiken i grupper och relationer. För mig personligen var detta perspektiv på denna modell en stor ögonöppnare när det gällde att förstå mitt eget och andras beteende i olika former av grupper, situationer och utvecklingsfaser.

Det nya tillskottet i avsnittet om gruppdynamik härrör sig framförallt från den integrerade modellen över gruppers utveckling som Susan Wheelan bland annat skriver om i sin bok “Group Processes, A Developmental Perspective”, utgiven 2005. I denna bok kan man bland annat läsa om fem olika stadier i grupputveckling. Förutom att fördjupa sig i de olika stadierna behandlar boken bland annat kultur, värderingar och normer i grupper.

Andra bloggar om: ,