Personligt ledarskap i tiden

Hade ett samtal med en kollega och vän angående UGL i förra veckan. Hon arbetar med utveckling av personligt ledarskap, bland annat då med UGL-kurser. Hon satt i bilen när vi talades vid och vi skrattade båda gott åt hennes GPS som hela tiden gjorde sig högljutt påmind i bakgrunden under samtalet.

Vi reflekterade kort över att det ibland var bra att ha små röster i livet som talar om vilken väg man ska ta. När vi lagt på funderade jag mer på detta och kring vilka mer liknelser man dra mellan ett så kallat Global Positioning System och ledarskap eller personlig utveckling.

Inre ledarskap är ett ord som förekommer då och då, det är ingen uttalad del av till exempel en UGL-kurs, men i mina ögon så ger en ledarskapsutbildning en hel del input till din inre kartläsare. Den stärker ditt personliga ledarskap så att när du hamnar i nya situationer kan du känna igen mönster och känslor som uppstår och därigenom åtminstone göra en kvalificerad gissning om vilken riktning och vilket beteenden som är bäst just nu.

Någon sa om personlig utveckling, och det gäller säkert personligt ledarskap också, att ju mer du utvecklat dig själv som person, desto mer osäkerhet kan du hantera. För att växa behöver vi ge oss bortom det vi känner till, hitta nya marker att lära känna, inom oss själva, i relationer och i ledarskapet.

Då kan det vara bra att ha lärt sig lyssna på sin inre vägvisare. För den rösten är inte alltid högljudd, så det underlättar att ha tränat att lyssna på den. Under en UGL-kurs kan du träna  på att lyssna på den rösten när det gäller relationer och ledarrollen. Det finns gott om andra sammahang där du kan utöva liknande träning om du så väljer.

Vissa har funnit att exempelvis meditation och avslappning ger större tillgång till den inre GPSen. Att skapa en inre stillhet och utrymme för den där lilla rösten att göra sig hörd. Personligt ledarskap kan vara många saker, som att förutse om man ska ta vänster eller höger i nästa relationskorsning.

Andra bloggar om: ,

Ny logotyp i samband med UGL 2008

Se den nya logotypen för UGL 2008, den omarbetade versionen av en av Sveriges populäraste utbildningar i ledarskap.

Arbetet med att fortbilda nuvarande UGL-handledare till att bli certifierade för det uppgraderade och modifierade konceptet fortgår. Nu i november månad så genomförde man utbildningstillfällen för att utbilda de handledare som blir specialutbildade att genomföra certifieringsutbildningar för det nya konceptet till att börja med under nästa år.

I samband med lanseringen av det uppgraderade konceptet UGL 2008 som du kan läsa om här bland annat så har Försvarshögskolan också tagit fram en ny logotyp för UGL-konceptet. Du finner den här nedan.

Ny logotyp för UGL 2008

Bilden ovan är hämtad från Försvarshögskolans hemsida på länken:
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/UGL/

Vad tycker du om det nya utseendet? Snygg? Förtroendeingivande? Modern? Eller? Välkommen att lämna en kommentar här med din åsikt i frågan.

Andra bloggar om: , ,

Utbildningstillfällen för UGL-handledare

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Läs mer i bloggen.

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Tillfällena som är tre dagar kommer att pågå i över ett års tid så att alla handledare som önskar certifiera sig för det nya konceptet skall ha möjlighet att göra det.

UGL 2008 är som nämnt tidigare en uppgradering och utveckling av det nuvarande UGL-konceptet. Mer information om skillnaderna mellan hur utbildningen i dag utvecklar ledare och medarbetare jämfört med hur det kommer att bli framöver kan du läsa här på denna sajt och på Försvarshögskolans hemsida. Länk till den senare finner du till höger.

På FHS sajt kan även du som är UGL-handledare läsa mer om datum, plats och kostnad för omcertiferingarna.

Andra bloggar om: ,

Nyheter och förändringar i UGL 2008

Här presenteras några av de förändringar och nyheter som enligt uppgift genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

Nedan följer några av de förändringar och nyheter som enligt Försvarshögskolan genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

  • Anvisningarna i avsnittet om etik och metodik arbetas om så att handledare får ännu tydligare information om metodik samt om handledarens roll i gruppen. Avsnittet om etik för handledare ökas i omfattning.
  • Delen som handlar om värderingar fördjupas och utökas med hjälp av teori kring värdegrunder samt med exempel.
  • En total översyn av ledarskapsdelen genomförs så att aktuell forskning kring ledarskap arbetas in i materialet. Detta innebär även att denna del synkroniseras med Försvarshögskolans andra kurs Utvecklande Ledarskap.
  • Avsnittet som handlar om kommunikation uppdateras och omformas i sin helhet.
  • Aktuella forskningsresultat kring smågrupper arbetas vilket kommer att göra betoningen på gruppdimensionen tydligare. Det gör också att det sociologiska perspektivet blir tydligare tillsammans med det invidualpsykologiska perspektiv som redan finns inom kursens ramar.
  • Exempel på områden som tillförs är roller, begreppet makt och mångfaldsaspekter.
  • Kapitlen som handlar om stress och konflikthantering fördjupas och tillförs nya bredduppgifter.
  • Inom delen som handlar om självkännedom ersätts kartläggningen SDI med ett instrument för självkännedom som framtagits av forskare vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan.

Vi återkommer med uppdateringar när eventuella ytterligare förändringar/uppdateringar i samband med UGL 2008 blir tillkännagivna eller om något av ovanstående förändras.

Andra bloggar om: ,

Tidsplanen för UGL 2008

Läs om tidsplanen för införandet av UGL 2008. Ett antal kurser genomförs för att testa konceptet innan det lanseras fullt ut.

Under 2007 kommer den nya versionen av UGL att testas vid ett antal kurser som genomförs dels i Försvarshögskolans regi, dels i samarbete med Umeå Universitet. Målet är att ett färdigt utbildningsmatieriel skall finnas tillgängligt i slutet av 2007.

Under året kommer Försvarshögskolan att erbjuda en kortare omcertifiering till befintliga UGL-handledare så att de kan uppgradera sig till det nya materielet. Dessa utbildningar börjar genomföras i slutet av 2007 och kommer att fortgå till början av 2009. För dig om är UGL-handledare och vill delta rekommenderar vi dig att besöka Försvarshögsskolans hemsida, se länk till höger.

I takt med att den nya versionen av UGL, kallad UGL 2008, börjar användas så kommer den tidigare versionen att fasas ut. Den gamla versionen, kallad UGL 2000, beräknas vara utfasad första halvåret 2009.

Andra bloggar om: ,