Om lärande inom UGL

Lärandet inom UGL bygger på upplevelser. Detta är än mer tydligt i den pedagogiska ramen för den nya versionen av UGL, 2008.

Lärandet inom UGL, Utveckling Grupp och Ledare, baserat på så kallat upplevelsebaserat lärande. Detta handlar precis som rubriken säger om att lära baserat på upplevelser. Redan Konfucius som antas ha levt från 551 – 479 f.kr i Kina, menade att “jag hör och glömmer, jag ser och minns, jag gör och förstår”.

Det finns många undersökningar som pekar på att vi tar tills oss nya lärdomar effektivare ju fler sinnen som är involverade i inlärningen. Att engagera känslorna kopplat till lärandet är också av vikt, bland annat enligt Sylwester 1997 som talar om lärandetstre-länkade kedja vilken menar att det är känslorna som styr uppmärksamheten vilken i sin tur styr inlärningen och minnet.

Inom UGL hämtas också grunden för det pedagogiska arbetet från ett postulat (grundsats eller axiom, reds.anm) av Fredriksson och Gestrelius. Dessa två har genomfört ett antal studier inom pedagogik och bland annat fått sina arbeten publicerade av Unesco. Deras pedagogiska postulat i detta fall säger att det är den enskilda människan själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande. Allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande, samt stimulera den enskildes aktiviteter.

Detta genomsyrar UGL-kursen och speciellt den nya versionen där detta åskådliggjorts än mer i både text och upplevelsen under kursen.

Andra bloggar om: ,