Omcertifierade UGL-handledare

Vid den senaste uppdateringen av registret över certifierade UGL-handledare infördes också en kolumn för att markera vilka handledare som omcertifierat sig till nya UGL 2008. Dessa omcertifieringar av handledare för UGL pågår som vi skrivit tidigare från början av 2008 fram till början av 2009.

Om du vill kolla om handledaren på den UGL-kurs du är intresserad av är certifierad enligt den nya versionen hittar du handledarregistret på Försvarshögskolans hemsida. Länk finns bland annat till höger.

Om du söker efter en UGL-kurs på www.uglkurser.se hittar du vilka handledare som är omcertifierade genom att klicka på respektive handledarnamn under Datum och priser. De handledare som enligt registret ovan är omcertifierade har då markerats med logotypen för den uppdaterade UGL-versionen samt en länk till informationssida om UGL 2008.

Positiv respons på UGL 2008

Vi har vid flera tillfällen fått positiv respons på nya UGL 2008 både från handledare, deltagare och blivande deltagare. Den äldre versionen har varit mycket uppskattad och det verkar som att den nya versionen kommer att fortsätta det arvet.

Det fanns vad vi förstod en del motstånd mot införandet av den nya UGL-versionen bland handledare som i många år arbetat med tidigare versioner. Det kan säkert ha flera orsaker, men det känns nära till hands att titta på det ur ett förändringsperspektiv. När förändringar sker kommer det alltid att finnas ett motstånd. Vissa människor kommer att motarbeta förändringen, till exempel av rädsla för det okända.

I den nyare versionen har också handledarnas arbete förändrats något och det är vår tro att det ställer krav på annorlunda och ytterligare kompetenser bland de som utbildar i UGL. Som sagt i inledningen dock, övervägande positiv respons från många håll.

Om du är intresserad av psykologin i förändring finns det gott om teorier att förkovra sig i liksom böcker. En som vi varmt kan rekommendera om du inte redan läst den är “Vem Snodde Osten”. Den är lättläst, humoristisk och mycket träffsäker på delar av dynamiken när förändringar sker. Vi törs garantera att du kommer att känna igen dig själv och/eller andra i det du läser och emellanåt inte kunna låta bli att dra på smilbanden åt det hela.

Den ingår inte som litteratur i UGL på något sätt, men utgör en god bok att läsa tillsammans och sedan reflektera över till exempel i ett team eller bland en grupp ledare.

Andra bloggar om: ,

Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.

I samband med den nya versionen av utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 är det ju naturligt att även utbildningen av handledare anpassas efter denna.

Senaste nytt från Försvarshögskolans sida är att en första sådan uppgraderad, uppfräschad och uppdaterad HUGL kommer att genomföras nu till hösten. Det kommer att vara en testomgång för att testa den nya utformningen och få feedback på denna. Samtidigt kommer utbildningen att vara fullvärdigt certifierande enligt den gängse utbildningsgången för dem som deltar.

En nyhet är också formatet på denna utbildning. Den kommer att vara 5+5 dagar, alltså totalt 10 dagar. Tidigare har den som kanske bekant varit sju dagar. Mer utrymme för utvecklande upplevelser alltså. Under en övergångsperiod kommer den första dagen att ägnas åt att framförallt uppdatera deltagare som inte deltagit i den nya UGL 2008 om nyheterna där.

Handledare kommer enligt uppgift att vara Eva-Lena Tedfeldt, projektledare UGL 2008 och Jarl Silfverberg, projektledare UGL. Om möjligt kommer man att genomföra ytterligare en handledarutbildning innan årets slut, men om detta inte hinns med kommer man de att börja genomföras mer regelbundet från och med 2009.

Värt att notera är också att utvecklingsarbetet fortgår med kursen FUGL, Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, som ju är mellanstege i utbildningsstegen mellan själva UGL och handledarutbildningen. Även denna del behöver ju uppdateras för att matcha de övriga uppdateringarna. Information om hur detta arbete fortskrider och när dessa kurser börjar genomföras igen finner du på Försvarshögskolans hemsida om FUGL. Jag kommer även att uppdatera denna blogg när nya uppgifter finns tillgängliga.

Ytterligare information om handledarutbildningen finner du också på Försvarshögskolans hemsida, under avdelningen om HUGL.

Andra bloggar om: , ,

Utbildningstillfällen för UGL-handledare

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Läs mer i bloggen.

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Tillfällena som är tre dagar kommer att pågå i över ett års tid så att alla handledare som önskar certifiera sig för det nya konceptet skall ha möjlighet att göra det.

UGL 2008 är som nämnt tidigare en uppgradering och utveckling av det nuvarande UGL-konceptet. Mer information om skillnaderna mellan hur utbildningen i dag utvecklar ledare och medarbetare jämfört med hur det kommer att bli framöver kan du läsa här på denna sajt och på Försvarshögskolans hemsida. Länk till den senare finner du till höger.

På FHS sajt kan även du som är UGL-handledare läsa mer om datum, plats och kostnad för omcertiferingarna.

Andra bloggar om: ,

Licensavgift införs för UGL-handledare

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL kommer Försvarshögskolan att införa licensavgift för UGL-handledare.

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL som koncept kommer Försvarshögkolan att från och med juni 2007 införa licensavgift för UGL-handledare. Detta är även ett leda i att kvalitetssäkra UGL-kurser.

Genom licensavgiften blir det möjligt att fortlöpande finansiera personer som har som uppgift att följa upp och kvalitetssäkra UGL. Licensavgiften kommer även att betala för registerhållning och långssiktig annonsering i fackpress samt generell upplysande verksamhet.

Det fortsatta utvecklingsarbetet kring en ny version av den fördjupade kursen, FUGL – Fördjupad UGL, säkerställs också på detta sätt, liksom utvecklingen av handledarutbildningen för UGL. Detta inrymmer ju även nya, framtida versioner av UGL när den nu kommande UGL 2008 har tjänat ut.

Under de närmsta åren kommer det att genomföras särskild marknadsföring av UGL 2008. I den annonsering kommer man noga att framhålla att köpare av kursen bör kontrollera att de handledare som genomför kursen är behöriga som handledare enligt Försvarshögskolans register.

Från och med år 2009 kommer även licensavgifterna att finansiera den seminarieverksamhet som Försvarshögskolan erbjuder på detta område.

Licensavgiften blir enligt uppgift 6000 kronor exklusive moms per år och handledare.

Andra bloggar om: ,