Arkiv för kategorin 'Handledare'

Omcertifierade UGL-handledare

Wednesday 30 July, 2008 kl. 09:28

Vid den senaste uppdateringen av registret över certifierade UGL-handledare infördes också en kolumn för att markera vilka handledare som omcertifierat sig till nya UGL 2008. Dessa omcertifieringar av handledare för UGL pågår som vi skrivit tidigare från början av 2008 fram till början av 2009. Om du vill kolla om handledaren på den UGL-kurs du […]

Positiv respons på UGL 2008

Friday 18 April, 2008 kl. 21:14

Vi har vid flera tillfällen fått positiv respons på nya UGL 2008 både från handledare, deltagare och blivande deltagare. Den äldre versionen har varit mycket uppskattad och det verkar som att den nya versionen kommer att fortsätta det arvet. Det fanns vad vi förstod en del motstånd mot införandet av den nya UGL-versionen bland handledare […]

Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

Tuesday 5 February, 2008 kl. 15:42

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.

Utbildningstillfällen för UGL-handledare

Friday 28 September, 2007 kl. 18:26

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Läs mer i bloggen.

Licensavgift införs för UGL-handledare

Sunday 24 June, 2007 kl. 15:38

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL kommer Försvarshögskolan att införa licensavgift för UGL-handledare.