Arkiv för kategorin 'HUGL'

Engelsk version av UGL 2008

Tuesday 28 September, 2010 kl. 13:15

Sedan tidigare har det funnits först inofficiella versioner av UGL på engelska och sedan en officiell version efter att Försvarshögskolan gjorde en översättning av kursmaterialet. I dagarna håller man på att uppgradera det engelska kursmaterialet till att harmonisera med den uppdaterade versionen av den svenska utbildningen, UGL 2008. Sedan tidigare har man uppdaterade den fördjupade […]

Utbildning för handledare till UGL nu uppdaterad

Tuesday 9 September, 2008 kl. 16:15

Arbetet med uppdateringen av UGL-konceptet fortskrider till den nya versionen 2008. Fler och fler arrangörer har nu börjat använda den nya, uppdaterade versionen i samband med att fler och fler handledare blir omcertifierade. Nu har man även kommit igång med den uppdaterade versionen av själva handledarutbildningen för UGL. I utbildningsstegen  för UGL så ingår ju […]

Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

Tuesday 5 February, 2008 kl. 15:42

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.