Engelsk version av UGL 2008

Sedan tidigare har det funnits först inofficiella versioner av UGL på engelska och sedan en officiell version efter att Försvarshögskolan gjorde en översättning av kursmaterialet.

I dagarna håller man på att uppgradera det engelska kursmaterialet till att harmonisera med den uppdaterade versionen av den svenska utbildningen, UGL 2008.

Sedan tidigare har man uppdaterade den fördjupade versionen av kursen, FUGL – Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, samt handledarutbildningen, HUGL, så att det är i fas med den nya versionen.

Vi talade nyligen med en handledare som testkör den nya översättningen tillsammans med en grupp deltagare där flera har engelska som sitt modersmål.

Förhoppningsvis kommer intresset för engelsk UGL att öka efter hand och fler efterfråga den även internationellt.

Första nya FUGL genomförd

Som vi skrivit om tidigare här på sajten så har man i samband av uppdateringen av UGL-konceptet till nya UGL 2008 också passat på att omarbeta fördjupningskursen FUGL, vilket står för Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare.

Den första kursen enligt den nya kursplanen för FUGL 2008 har nu genomförts. Vid samtal med ansvariga på Försvarshögskolan framkom att det första genomförandet varit en stor framgång och mycket uppskattat av deltagarna.

Samtidigt påpekades också att denna kurs, Fördjupning UGL, fortfarande är under utveckling och finslipning allt efter deltagarnas återkoppling och kursledarnas upplevelse.

Det planeras för närvarande att genomföras 4 stycken kurstillfällen under 2010. Om du vill läsa mer om FUGL och planerade kurstillfällen under 2010, samt även anmäla dig till kursen, så hittar du det på Försvarshögskolans hemsida om FUGL.

Vi återkommer med mer information i ämnet när sådan finns tillgänglig.

Andra bloggar om: ,

Fördjupning UGL 2008 nu lanserad

 Sedan många år tillbaka har det varit möjligt att efter din UGL-kurs gå en fortsättning kallad FUGL, vilken är en förkortning av Fördjupning Utveckling Grupp och Ledare. I och med att grundkursen nu uppdaterats till UGL 2008 så har också denna andra del av kursen gjorts om. Detta arbete har pågått under det gångna året och nu är man klar att lansera denna nya version.

Det första kurstillfället kommer att avhållas vecka 22 och 23 under våren. Kursen är totalt 10 dagar, måndag till fredag vardera veckan. Plats bestäms senare. Minst ett ytterligare kurstillfälle kommer till under 2009, datum meddelas senare.

Kravet för att kunna delta i denna fördjupning är att du tidigare deltagit i en UGL-kurs. Det behöver inte vara den nya versionen, utan även den äldre versionen ger behörighet att söka till denna utbildning. Urvalet av deltagare till kursen görs utifrån att skapa största möjliga olikhet i utbildningsgruppen.

Utbildningens mål är till exempel att öka sin insikt om starka och utvecklingsbara sidor, förbättra sin förmåga att ge feedback, öka sin processkänsla och förmåga att hantera konflikter. Du får även möjlighet att öka din förståelse för olika ledarskapsmodeller.

Mer information om utbildningen finns på Försvarshögskolans hemsida om UGL och FUGL.

Andra bloggar om: ,

Utbildning för handledare till UGL nu uppdaterad

Arbetet med uppdateringen av UGL-konceptet fortskrider till den nya versionen 2008. Fler och fler arrangörer har nu börjat använda den nya, uppdaterade versionen i samband med att fler och fler handledare blir omcertifierade.

Nu har man även kommit igång med den uppdaterade versionen av själva handledarutbildningen för UGL. I utbildningsstegen  för UGL så ingår ju förutom själva UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, även FUGL, Fördjupad UGL och HUGL, Handledarutbildning UGL. Alla dessa steg är man nu igång med att integrera i enlighet med version 2008.

De första handledarutbildningarna genomförs nu under hösten och ses som pilotprojekt för att få feedback på innehåll och upplägg i samband med uppdateringen. Mer information om detta finns på Försvarshögskolans hemsida för dig som är intresserad.

Vi återkommer när även information om FUGL blir tillgänglig och det öppnas för deltagande i den uppdaterade versionen av även detta utbildningssteg.

Andra bloggar om: ,

Omcertifierade UGL-handledare

Vid den senaste uppdateringen av registret över certifierade UGL-handledare infördes också en kolumn för att markera vilka handledare som omcertifierat sig till nya UGL 2008. Dessa omcertifieringar av handledare för UGL pågår som vi skrivit tidigare från början av 2008 fram till början av 2009.

Om du vill kolla om handledaren på den UGL-kurs du är intresserad av är certifierad enligt den nya versionen hittar du handledarregistret på Försvarshögskolans hemsida. Länk finns bland annat till höger.

Om du söker efter en UGL-kurs på www.uglkurser.se hittar du vilka handledare som är omcertifierade genom att klicka på respektive handledarnamn under Datum och priser. De handledare som enligt registret ovan är omcertifierade har då markerats med logotypen för den uppdaterade UGL-versionen samt en länk till informationssida om UGL 2008.

Försvarshögskolan möblerar om sin UGL-sajt

Nyligen har Försvarshögskolan möblerat om sin sajt om UGL och även övriga utbildningar som i deras koncept för ledarskapsutveckling.

För dig som är intresserad av UGL som deltagare och vill ha mer information om kursen och dess bakgrund finns numera information på följande länk: UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – Försvarshögskolan samt på följande länk: UGL – Utveckling av Grupp och Ledare.

———-

Edit: Efter input från Ola som är webredaktör på Försvarshögskolan (se kommentar från Ola nedan) så rekommenderas istället att du använder kortlänken www.fhs.se/ugl. Den är så att säga framtidssäker i att även om sajten ändras i framtiden kommer ändå den länken att fungera.

———-

För dig som är arrangör av UGL kan det vara värt att se över eventuella länkar du har till ovan nämnda hemsida så att besökare och kunder som vill ha mer information om denna ledarskapsutbildning hamnar rätt.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och lägger till mer information efter hand. Välkommen åter!