Försvarshögskolan möblerar om sin UGL-sajt

Nyligen har Försvarshögskolan möblerat om sin sajt om UGL och även övriga utbildningar som i deras koncept för ledarskapsutveckling.

För dig som är intresserad av UGL som deltagare och vill ha mer information om kursen och dess bakgrund finns numera information på följande länk: UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – Försvarshögskolan samt på följande länk: UGL – Utveckling av Grupp och Ledare.

———-

Edit: Efter input från Ola som är webredaktör på Försvarshögskolan (se kommentar från Ola nedan) så rekommenderas istället att du använder kortlänken www.fhs.se/ugl. Den är så att säga framtidssäker i att även om sajten ändras i framtiden kommer ändå den länken att fungera.

———-

För dig som är arrangör av UGL kan det vara värt att se över eventuella länkar du har till ovan nämnda hemsida så att besökare och kunder som vill ha mer information om denna ledarskapsutbildning hamnar rätt.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och lägger till mer information efter hand. Välkommen åter!

Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.

I samband med den nya versionen av utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 är det ju naturligt att även utbildningen av handledare anpassas efter denna.

Senaste nytt från Försvarshögskolans sida är att en första sådan uppgraderad, uppfräschad och uppdaterad HUGL kommer att genomföras nu till hösten. Det kommer att vara en testomgång för att testa den nya utformningen och få feedback på denna. Samtidigt kommer utbildningen att vara fullvärdigt certifierande enligt den gängse utbildningsgången för dem som deltar.

En nyhet är också formatet på denna utbildning. Den kommer att vara 5+5 dagar, alltså totalt 10 dagar. Tidigare har den som kanske bekant varit sju dagar. Mer utrymme för utvecklande upplevelser alltså. Under en övergångsperiod kommer den första dagen att ägnas åt att framförallt uppdatera deltagare som inte deltagit i den nya UGL 2008 om nyheterna där.

Handledare kommer enligt uppgift att vara Eva-Lena Tedfeldt, projektledare UGL 2008 och Jarl Silfverberg, projektledare UGL. Om möjligt kommer man att genomföra ytterligare en handledarutbildning innan årets slut, men om detta inte hinns med kommer man de att börja genomföras mer regelbundet från och med 2009.

Värt att notera är också att utvecklingsarbetet fortgår med kursen FUGL, Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, som ju är mellanstege i utbildningsstegen mellan själva UGL och handledarutbildningen. Även denna del behöver ju uppdateras för att matcha de övriga uppdateringarna. Information om hur detta arbete fortskrider och när dessa kurser börjar genomföras igen finner du på Försvarshögskolans hemsida om FUGL. Jag kommer även att uppdatera denna blogg när nya uppgifter finns tillgängliga.

Ytterligare information om handledarutbildningen finner du också på Försvarshögskolans hemsida, under avdelningen om HUGL.

Andra bloggar om: , ,

Marknadsföring UGL

Marknadsföringen av UGL kommer i samband med den nya versionen UGL 2008 att bedrivas mer aktivt från Försvarshögskolans sida.

Konceptet UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, kommer att drivas mer aktivt framåt på flera plan än tidigare. Detta innefattar som tidigare nämnt både uppdateringar av kursinnehållet, liksom fortbildning av handledare.

Ett annat plan är marknadsföringen där man genom införandet av licensavgifter bland annat kan finansiera annonsering i fackpress med mera. Dessa annonser kommer att börja synas under innevarande år och kommer särskilt att uppmana till att tillse att handledarna för den kurs man väljer är korrekt behöriga och certifierade.

Kvalitetssäkringen av UGL har alltid varit viktig och diverse historier, mer eller mindre sanna, har cirkulerat om bristande kvalitet i genomförandet. Detta har dock hört till undantagen och den stora massan av deltagare har enligt vår uppfattning varit mycket positiva till kursen och dess upplägg.

Det märks väl inte minst på det stora antalet personer som deltagit i utbildningen genom åren. Det är säkerligen så att potentialla kursdeltagare blir mer och mer kräsna i takt med informationsteknologins intåg. Även inom andra branscher har ju Internet fört konsumentmedvetenheten till helt nya nivåer.

Så håll utkik efter den nya annonsering och se som alltid till att du går en UGL-kurs som följer Försvarshögskolans riktlinjer och där handledarna är korrekt certfierade.

Andra bloggar om: ,

Framtiden för UGL

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. Här bloggas om framtiden för denna ledarskapsutbildning.

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. När vi talat med handledare som var med om införandet i den svenska militären de allra första åren så beskriver de det som en utmaning att införa denna kurs. UGL utmanande den dåvarande synen på ledarskap genom att lägga mer fokus på relation och känsla.

Efter hand som kursen utvecklades började den också bli ett alternativ som ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. Under senare delen av 1990-talet fick kursen ett ordentlig uppsving och i samband med detta gjordes även en revision och uppdatering av kursmaterialet kallad version 2000.

Som grund för att denna blogg finns till är ju att det nu kommit ytterligare en uppdatering, kallad UGL 2008. Revideringar av materialet är inget nytt utan har gjorts vid ett par tillfällen även före år 2000. Detta för att hålla innehållet i linje med tiden och med tillvaratagande av aktuell forskning på området. D

De senaste åren har varit fortsatt starka vad gäller kursens popularitet och antalet deltagare. Den senaste siffran vi såg, ej officiellt bekräftad, var att runt 80000 personer sedan starten har utvecklats som ledare och medarbetare genom denna utbildning.

Så hur ser framtiden ut?

Läser man på Försvarshögskolans hemsida så finner man att ambitionen nu är att materialet kontinuerligt skall utvecklas. Vilket innebär att avsnitt i kursen kan förändras/uppdateras när så bedöms nödvändigt. Införandet av licensavgifter är bland ett led i att finansiera detta arbete. Det kommer även att ges möjlighet för handledare att vara med och i viss mån påverka utformningen utifrån erfarenhet.

För egen del tror vi att UGL kommer att fortsatt vara en mycket populär kurs. Den ger ett så grundläggande perspektiv på begreppen ledarskap, grupp och relationer att den på sitt sätt är tidlös. Vi kommer förhoppningsvis aldrig att sluta relatera till varandra som människor. Speciellt nu med den nya fokusering på att hålla materialet än mer uppdaterat tror vi konceptet håller många år till.

Vad tror du som läser detta? Har du en åsikt i ärendet, varmt välkommen att dela med dig av den med en kommentar nedan.

Andra bloggar om: , , ,

Ny logotyp i samband med UGL 2008

Se den nya logotypen för UGL 2008, den omarbetade versionen av en av Sveriges populäraste utbildningar i ledarskap.

Arbetet med att fortbilda nuvarande UGL-handledare till att bli certifierade för det uppgraderade och modifierade konceptet fortgår. Nu i november månad så genomförde man utbildningstillfällen för att utbilda de handledare som blir specialutbildade att genomföra certifieringsutbildningar för det nya konceptet till att börja med under nästa år.

I samband med lanseringen av det uppgraderade konceptet UGL 2008 som du kan läsa om här bland annat så har Försvarshögskolan också tagit fram en ny logotyp för UGL-konceptet. Du finner den här nedan.

Ny logotyp för UGL 2008

Bilden ovan är hämtad från Försvarshögskolans hemsida på länken:
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/UGL/

Vad tycker du om det nya utseendet? Snygg? Förtroendeingivande? Modern? Eller? Välkommen att lämna en kommentar här med din åsikt i frågan.

Andra bloggar om: , ,

Nyheter och förändringar i UGL 2008

Här presenteras några av de förändringar och nyheter som enligt uppgift genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

Nedan följer några av de förändringar och nyheter som enligt Försvarshögskolan genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

  • Anvisningarna i avsnittet om etik och metodik arbetas om så att handledare får ännu tydligare information om metodik samt om handledarens roll i gruppen. Avsnittet om etik för handledare ökas i omfattning.
  • Delen som handlar om värderingar fördjupas och utökas med hjälp av teori kring värdegrunder samt med exempel.
  • En total översyn av ledarskapsdelen genomförs så att aktuell forskning kring ledarskap arbetas in i materialet. Detta innebär även att denna del synkroniseras med Försvarshögskolans andra kurs Utvecklande Ledarskap.
  • Avsnittet som handlar om kommunikation uppdateras och omformas i sin helhet.
  • Aktuella forskningsresultat kring smågrupper arbetas vilket kommer att göra betoningen på gruppdimensionen tydligare. Det gör också att det sociologiska perspektivet blir tydligare tillsammans med det invidualpsykologiska perspektiv som redan finns inom kursens ramar.
  • Exempel på områden som tillförs är roller, begreppet makt och mångfaldsaspekter.
  • Kapitlen som handlar om stress och konflikthantering fördjupas och tillförs nya bredduppgifter.
  • Inom delen som handlar om självkännedom ersätts kartläggningen SDI med ett instrument för självkännedom som framtagits av forskare vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan.

Vi återkommer med uppdateringar när eventuella ytterligare förändringar/uppdateringar i samband med UGL 2008 blir tillkännagivna eller om något av ovanstående förändras.

Andra bloggar om: ,