Engelsk version av UGL 2008

Sedan tidigare har det funnits först inofficiella versioner av UGL på engelska och sedan en officiell version efter att Försvarshögskolan gjorde en översättning av kursmaterialet.

I dagarna håller man på att uppgradera det engelska kursmaterialet till att harmonisera med den uppdaterade versionen av den svenska utbildningen, UGL 2008.

Sedan tidigare har man uppdaterade den fördjupade versionen av kursen, FUGL – Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, samt handledarutbildningen, HUGL, så att det är i fas med den nya versionen.

Vi talade nyligen med en handledare som testkör den nya översättningen tillsammans med en grupp deltagare där flera har engelska som sitt modersmål.

Förhoppningsvis kommer intresset för engelsk UGL att öka efter hand och fler efterfråga den även internationellt.

Första nya FUGL genomförd

Som vi skrivit om tidigare här på sajten så har man i samband av uppdateringen av UGL-konceptet till nya UGL 2008 också passat på att omarbeta fördjupningskursen FUGL, vilket står för Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare.

Den första kursen enligt den nya kursplanen för FUGL 2008 har nu genomförts. Vid samtal med ansvariga på Försvarshögskolan framkom att det första genomförandet varit en stor framgång och mycket uppskattat av deltagarna.

Samtidigt påpekades också att denna kurs, Fördjupning UGL, fortfarande är under utveckling och finslipning allt efter deltagarnas återkoppling och kursledarnas upplevelse.

Det planeras för närvarande att genomföras 4 stycken kurstillfällen under 2010. Om du vill läsa mer om FUGL och planerade kurstillfällen under 2010, samt även anmäla dig till kursen, så hittar du det på Försvarshögskolans hemsida om FUGL.

Vi återkommer med mer information i ämnet när sådan finns tillgänglig.

Andra bloggar om: ,

Utbildning för handledare till UGL nu uppdaterad

Arbetet med uppdateringen av UGL-konceptet fortskrider till den nya versionen 2008. Fler och fler arrangörer har nu börjat använda den nya, uppdaterade versionen i samband med att fler och fler handledare blir omcertifierade.

Nu har man även kommit igång med den uppdaterade versionen av själva handledarutbildningen för UGL. I utbildningsstegen  för UGL så ingår ju förutom själva UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, även FUGL, Fördjupad UGL och HUGL, Handledarutbildning UGL. Alla dessa steg är man nu igång med att integrera i enlighet med version 2008.

De första handledarutbildningarna genomförs nu under hösten och ses som pilotprojekt för att få feedback på innehåll och upplägg i samband med uppdateringen. Mer information om detta finns på Försvarshögskolans hemsida för dig som är intresserad.

Vi återkommer när även information om FUGL blir tillgänglig och det öppnas för deltagande i den uppdaterade versionen av även detta utbildningssteg.

Andra bloggar om: ,

Försvarshögskolan möblerar om sin UGL-sajt

Nyligen har Försvarshögskolan möblerat om sin sajt om UGL och även övriga utbildningar som i deras koncept för ledarskapsutveckling.

För dig som är intresserad av UGL som deltagare och vill ha mer information om kursen och dess bakgrund finns numera information på följande länk: UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – Försvarshögskolan samt på följande länk: UGL – Utveckling av Grupp och Ledare.

———-

Edit: Efter input från Ola som är webredaktör på Försvarshögskolan (se kommentar från Ola nedan) så rekommenderas istället att du använder kortlänken www.fhs.se/ugl. Den är så att säga framtidssäker i att även om sajten ändras i framtiden kommer ändå den länken att fungera.

———-

För dig som är arrangör av UGL kan det vara värt att se över eventuella länkar du har till ovan nämnda hemsida så att besökare och kunder som vill ha mer information om denna ledarskapsutbildning hamnar rätt.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och lägger till mer information efter hand. Välkommen åter!

Personligt ledarskap i tiden

Hade ett samtal med en kollega och vän angående UGL i förra veckan. Hon arbetar med utveckling av personligt ledarskap, bland annat då med UGL-kurser. Hon satt i bilen när vi talades vid och vi skrattade båda gott åt hennes GPS som hela tiden gjorde sig högljutt påmind i bakgrunden under samtalet.

Vi reflekterade kort över att det ibland var bra att ha små röster i livet som talar om vilken väg man ska ta. När vi lagt på funderade jag mer på detta och kring vilka mer liknelser man dra mellan ett så kallat Global Positioning System och ledarskap eller personlig utveckling.

Inre ledarskap är ett ord som förekommer då och då, det är ingen uttalad del av till exempel en UGL-kurs, men i mina ögon så ger en ledarskapsutbildning en hel del input till din inre kartläsare. Den stärker ditt personliga ledarskap så att när du hamnar i nya situationer kan du känna igen mönster och känslor som uppstår och därigenom åtminstone göra en kvalificerad gissning om vilken riktning och vilket beteenden som är bäst just nu.

Någon sa om personlig utveckling, och det gäller säkert personligt ledarskap också, att ju mer du utvecklat dig själv som person, desto mer osäkerhet kan du hantera. För att växa behöver vi ge oss bortom det vi känner till, hitta nya marker att lära känna, inom oss själva, i relationer och i ledarskapet.

Då kan det vara bra att ha lärt sig lyssna på sin inre vägvisare. För den rösten är inte alltid högljudd, så det underlättar att ha tränat att lyssna på den. Under en UGL-kurs kan du träna  på att lyssna på den rösten när det gäller relationer och ledarrollen. Det finns gott om andra sammahang där du kan utöva liknande träning om du så väljer.

Vissa har funnit att exempelvis meditation och avslappning ger större tillgång till den inre GPSen. Att skapa en inre stillhet och utrymme för den där lilla rösten att göra sig hörd. Personligt ledarskap kan vara många saker, som att förutse om man ska ta vänster eller höger i nästa relationskorsning.

Andra bloggar om: ,

Positiv respons på UGL 2008

Vi har vid flera tillfällen fått positiv respons på nya UGL 2008 både från handledare, deltagare och blivande deltagare. Den äldre versionen har varit mycket uppskattad och det verkar som att den nya versionen kommer att fortsätta det arvet.

Det fanns vad vi förstod en del motstånd mot införandet av den nya UGL-versionen bland handledare som i många år arbetat med tidigare versioner. Det kan säkert ha flera orsaker, men det känns nära till hands att titta på det ur ett förändringsperspektiv. När förändringar sker kommer det alltid att finnas ett motstånd. Vissa människor kommer att motarbeta förändringen, till exempel av rädsla för det okända.

I den nyare versionen har också handledarnas arbete förändrats något och det är vår tro att det ställer krav på annorlunda och ytterligare kompetenser bland de som utbildar i UGL. Som sagt i inledningen dock, övervägande positiv respons från många håll.

Om du är intresserad av psykologin i förändring finns det gott om teorier att förkovra sig i liksom böcker. En som vi varmt kan rekommendera om du inte redan läst den är “Vem Snodde Osten”. Den är lättläst, humoristisk och mycket träffsäker på delar av dynamiken när förändringar sker. Vi törs garantera att du kommer att känna igen dig själv och/eller andra i det du läser och emellanåt inte kunna låta bli att dra på smilbanden åt det hela.

Den ingår inte som litteratur i UGL på något sätt, men utgör en god bok att läsa tillsammans och sedan reflektera över till exempel i ett team eller bland en grupp ledare.

Andra bloggar om: ,