Första nya FUGL genomförd

Som vi skrivit om tidigare här på sajten så har man i samband av uppdateringen av UGL-konceptet till nya UGL 2008 också passat på att omarbeta fördjupningskursen FUGL, vilket står för Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare.

Den första kursen enligt den nya kursplanen för FUGL 2008 har nu genomförts. Vid samtal med ansvariga på Försvarshögskolan framkom att det första genomförandet varit en stor framgång och mycket uppskattat av deltagarna.

Samtidigt påpekades också att denna kurs, Fördjupning UGL, fortfarande är under utveckling och finslipning allt efter deltagarnas återkoppling och kursledarnas upplevelse.

Det planeras för närvarande att genomföras 4 stycken kurstillfällen under 2010. Om du vill läsa mer om FUGL och planerade kurstillfällen under 2010, samt även anmäla dig till kursen, så hittar du det på Försvarshögskolans hemsida om FUGL.

Vi återkommer med mer information i ämnet när sådan finns tillgänglig.

Andra bloggar om: ,

Fördjupning UGL 2008 nu lanserad

 Sedan många år tillbaka har det varit möjligt att efter din UGL-kurs gå en fortsättning kallad FUGL, vilken är en förkortning av Fördjupning Utveckling Grupp och Ledare. I och med att grundkursen nu uppdaterats till UGL 2008 så har också denna andra del av kursen gjorts om. Detta arbete har pågått under det gångna året och nu är man klar att lansera denna nya version.

Det första kurstillfället kommer att avhållas vecka 22 och 23 under våren. Kursen är totalt 10 dagar, måndag till fredag vardera veckan. Plats bestäms senare. Minst ett ytterligare kurstillfälle kommer till under 2009, datum meddelas senare.

Kravet för att kunna delta i denna fördjupning är att du tidigare deltagit i en UGL-kurs. Det behöver inte vara den nya versionen, utan även den äldre versionen ger behörighet att söka till denna utbildning. Urvalet av deltagare till kursen görs utifrån att skapa största möjliga olikhet i utbildningsgruppen.

Utbildningens mål är till exempel att öka sin insikt om starka och utvecklingsbara sidor, förbättra sin förmåga att ge feedback, öka sin processkänsla och förmåga att hantera konflikter. Du får även möjlighet att öka din förståelse för olika ledarskapsmodeller.

Mer information om utbildningen finns på Försvarshögskolans hemsida om UGL och FUGL.

Andra bloggar om: ,

Utbildning för handledare till UGL nu uppdaterad

Arbetet med uppdateringen av UGL-konceptet fortskrider till den nya versionen 2008. Fler och fler arrangörer har nu börjat använda den nya, uppdaterade versionen i samband med att fler och fler handledare blir omcertifierade.

Nu har man även kommit igång med den uppdaterade versionen av själva handledarutbildningen för UGL. I utbildningsstegen  för UGL så ingår ju förutom själva UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, även FUGL, Fördjupad UGL och HUGL, Handledarutbildning UGL. Alla dessa steg är man nu igång med att integrera i enlighet med version 2008.

De första handledarutbildningarna genomförs nu under hösten och ses som pilotprojekt för att få feedback på innehåll och upplägg i samband med uppdateringen. Mer information om detta finns på Försvarshögskolans hemsida för dig som är intresserad.

Vi återkommer när även information om FUGL blir tillgänglig och det öppnas för deltagande i den uppdaterade versionen av även detta utbildningssteg.

Andra bloggar om: ,