Omcertifierade UGL-handledare

Vid den senaste uppdateringen av registret över certifierade UGL-handledare infördes också en kolumn för att markera vilka handledare som omcertifierat sig till nya UGL 2008. Dessa omcertifieringar av handledare för UGL pågår som vi skrivit tidigare från början av 2008 fram till början av 2009.

Om du vill kolla om handledaren på den UGL-kurs du är intresserad av är certifierad enligt den nya versionen hittar du handledarregistret på Försvarshögskolans hemsida. Länk finns bland annat till höger.

Om du söker efter en UGL-kurs på www.uglkurser.se hittar du vilka handledare som är omcertifierade genom att klicka på respektive handledarnamn under Datum och priser. De handledare som enligt registret ovan är omcertifierade har då markerats med logotypen för den uppdaterade UGL-versionen samt en länk till informationssida om UGL 2008.

Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.

I samband med den nya versionen av utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 är det ju naturligt att även utbildningen av handledare anpassas efter denna.

Senaste nytt från Försvarshögskolans sida är att en första sådan uppgraderad, uppfräschad och uppdaterad HUGL kommer att genomföras nu till hösten. Det kommer att vara en testomgång för att testa den nya utformningen och få feedback på denna. Samtidigt kommer utbildningen att vara fullvärdigt certifierande enligt den gängse utbildningsgången för dem som deltar.

En nyhet är också formatet på denna utbildning. Den kommer att vara 5+5 dagar, alltså totalt 10 dagar. Tidigare har den som kanske bekant varit sju dagar. Mer utrymme för utvecklande upplevelser alltså. Under en övergångsperiod kommer den första dagen att ägnas åt att framförallt uppdatera deltagare som inte deltagit i den nya UGL 2008 om nyheterna där.

Handledare kommer enligt uppgift att vara Eva-Lena Tedfeldt, projektledare UGL 2008 och Jarl Silfverberg, projektledare UGL. Om möjligt kommer man att genomföra ytterligare en handledarutbildning innan årets slut, men om detta inte hinns med kommer man de att börja genomföras mer regelbundet från och med 2009.

Värt att notera är också att utvecklingsarbetet fortgår med kursen FUGL, Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, som ju är mellanstege i utbildningsstegen mellan själva UGL och handledarutbildningen. Även denna del behöver ju uppdateras för att matcha de övriga uppdateringarna. Information om hur detta arbete fortskrider och när dessa kurser börjar genomföras igen finner du på Försvarshögskolans hemsida om FUGL. Jag kommer även att uppdatera denna blogg när nya uppgifter finns tillgängliga.

Ytterligare information om handledarutbildningen finner du också på Försvarshögskolans hemsida, under avdelningen om HUGL.

Andra bloggar om: , ,

Marknadsföring UGL

Marknadsföringen av UGL kommer i samband med den nya versionen UGL 2008 att bedrivas mer aktivt från Försvarshögskolans sida.

Konceptet UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, kommer att drivas mer aktivt framåt på flera plan än tidigare. Detta innefattar som tidigare nämnt både uppdateringar av kursinnehållet, liksom fortbildning av handledare.

Ett annat plan är marknadsföringen där man genom införandet av licensavgifter bland annat kan finansiera annonsering i fackpress med mera. Dessa annonser kommer att börja synas under innevarande år och kommer särskilt att uppmana till att tillse att handledarna för den kurs man väljer är korrekt behöriga och certifierade.

Kvalitetssäkringen av UGL har alltid varit viktig och diverse historier, mer eller mindre sanna, har cirkulerat om bristande kvalitet i genomförandet. Detta har dock hört till undantagen och den stora massan av deltagare har enligt vår uppfattning varit mycket positiva till kursen och dess upplägg.

Det märks väl inte minst på det stora antalet personer som deltagit i utbildningen genom åren. Det är säkerligen så att potentialla kursdeltagare blir mer och mer kräsna i takt med informationsteknologins intåg. Även inom andra branscher har ju Internet fört konsumentmedvetenheten till helt nya nivåer.

Så håll utkik efter den nya annonsering och se som alltid till att du går en UGL-kurs som följer Försvarshögskolans riktlinjer och där handledarna är korrekt certfierade.

Andra bloggar om: ,

Licensavgift införs för UGL-handledare

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL kommer Försvarshögskolan att införa licensavgift för UGL-handledare.

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL som koncept kommer Försvarshögkolan att från och med juni 2007 införa licensavgift för UGL-handledare. Detta är även ett leda i att kvalitetssäkra UGL-kurser.

Genom licensavgiften blir det möjligt att fortlöpande finansiera personer som har som uppgift att följa upp och kvalitetssäkra UGL. Licensavgiften kommer även att betala för registerhållning och långssiktig annonsering i fackpress samt generell upplysande verksamhet.

Det fortsatta utvecklingsarbetet kring en ny version av den fördjupade kursen, FUGL – Fördjupad UGL, säkerställs också på detta sätt, liksom utvecklingen av handledarutbildningen för UGL. Detta inrymmer ju även nya, framtida versioner av UGL när den nu kommande UGL 2008 har tjänat ut.

Under de närmsta åren kommer det att genomföras särskild marknadsföring av UGL 2008. I den annonsering kommer man noga att framhålla att köpare av kursen bör kontrollera att de handledare som genomför kursen är behöriga som handledare enligt Försvarshögskolans register.

Från och med år 2009 kommer även licensavgifterna att finansiera den seminarieverksamhet som Försvarshögskolan erbjuder på detta område.

Licensavgiften blir enligt uppgift 6000 kronor exklusive moms per år och handledare.

Andra bloggar om: ,