Marknadsföring UGL

Marknadsföringen av UGL kommer i samband med den nya versionen UGL 2008 att bedrivas mer aktivt från Försvarshögskolans sida.

Konceptet UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, kommer att drivas mer aktivt framåt på flera plan än tidigare. Detta innefattar som tidigare nämnt både uppdateringar av kursinnehållet, liksom fortbildning av handledare.

Ett annat plan är marknadsföringen där man genom införandet av licensavgifter bland annat kan finansiera annonsering i fackpress med mera. Dessa annonser kommer att börja synas under innevarande år och kommer särskilt att uppmana till att tillse att handledarna för den kurs man väljer är korrekt behöriga och certifierade.

Kvalitetssäkringen av UGL har alltid varit viktig och diverse historier, mer eller mindre sanna, har cirkulerat om bristande kvalitet i genomförandet. Detta har dock hört till undantagen och den stora massan av deltagare har enligt vår uppfattning varit mycket positiva till kursen och dess upplägg.

Det märks väl inte minst på det stora antalet personer som deltagit i utbildningen genom åren. Det är säkerligen så att potentialla kursdeltagare blir mer och mer kräsna i takt med informationsteknologins intåg. Även inom andra branscher har ju Internet fört konsumentmedvetenheten till helt nya nivåer.

Så håll utkik efter den nya annonsering och se som alltid till att du går en UGL-kurs som följer Försvarshögskolans riktlinjer och där handledarna är korrekt certfierade.

Andra bloggar om: ,