Framtiden för UGL

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. Här bloggas om framtiden för denna ledarskapsutbildning.

Sedan den infördes i Sverige i början av 1980-talet har UGL varit en kurs som vuxit i popularitet. När vi talat med handledare som var med om införandet i den svenska militären de allra första åren så beskriver de det som en utmaning att införa denna kurs. UGL utmanande den dåvarande synen på ledarskap genom att lägga mer fokus på relation och känsla.

Efter hand som kursen utvecklades började den också bli ett alternativ som ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. Under senare delen av 1990-talet fick kursen ett ordentlig uppsving och i samband med detta gjordes även en revision och uppdatering av kursmaterialet kallad version 2000.

Som grund för att denna blogg finns till är ju att det nu kommit ytterligare en uppdatering, kallad UGL 2008. Revideringar av materialet är inget nytt utan har gjorts vid ett par tillfällen även före år 2000. Detta för att hålla innehållet i linje med tiden och med tillvaratagande av aktuell forskning på området. D

De senaste åren har varit fortsatt starka vad gäller kursens popularitet och antalet deltagare. Den senaste siffran vi såg, ej officiellt bekräftad, var att runt 80000 personer sedan starten har utvecklats som ledare och medarbetare genom denna utbildning.

Så hur ser framtiden ut?

Läser man på Försvarshögskolans hemsida så finner man att ambitionen nu är att materialet kontinuerligt skall utvecklas. Vilket innebär att avsnitt i kursen kan förändras/uppdateras när så bedöms nödvändigt. Införandet av licensavgifter är bland ett led i att finansiera detta arbete. Det kommer även att ges möjlighet för handledare att vara med och i viss mån påverka utformningen utifrån erfarenhet.

För egen del tror vi att UGL kommer att fortsatt vara en mycket populär kurs. Den ger ett så grundläggande perspektiv på begreppen ledarskap, grupp och relationer att den på sitt sätt är tidlös. Vi kommer förhoppningsvis aldrig att sluta relatera till varandra som människor. Speciellt nu med den nya fokusering på att hålla materialet än mer uppdaterat tror vi konceptet håller många år till.

Vad tror du som läser detta? Har du en åsikt i ärendet, varmt välkommen att dela med dig av den med en kommentar nedan.

Andra bloggar om: , , ,

Nu har de inledande UGL-handledarna blivit omcertifierade

Nu börjar den nya versionen av kursen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 att marknadsföras på fler håll.

Nu har de första utbildningarna för att omcertifiera UGL-handledare i den nya versionen genomförts. Det kan man också se på att när man söker efter UGL på till exempel sökmotorn Google. Vid den sökningen kommer det upp ett antal sponsrade annonser och i dessa börjar nu arrangörer av kursen att ange att de genomför kurser enligt den uppgraderade versionen.

Utbildningen av handledare kommer att fortsätta även under 2008 och fler och fler kommer att bli omcertifierade efter hand. Som vi skrivit om tidigare kommer detta arbete att fortgå fram till första kvartalet 2009 då den nya versionen skall vara helt inarbetad.

Vad innebär det då för dig om du är intresserad av att delta i denna utbildning. Det innebär att under det kommande året så kan du antingen delta i utbildningar i den äldre versionen eller med den nyare versionen.

Om det är så att du hittar ett kursdatum och en plats som passar dig där man genomför den äldre versionen så kan du välja att delta i visshet om att du deltar i utbildningen i en utformning som uppskattats högt av tusentals och åter tusentals runtom i hela Sverige. Om du deltar någonstans där man genomför UGL-kurser enligt det uppdaterade kursinnehållet så får du ett koncept som uppdaterats för att följa med i tiden.

Oavsett vilken version du deltar i under det kommande året så berättigar dig deltagandet till att delta på fördjupningskursen FUGL om du så önskar det vid ett senare tillfälle.

Andra bloggar om: , ,

Ny logotyp i samband med UGL 2008

Se den nya logotypen för UGL 2008, den omarbetade versionen av en av Sveriges populäraste utbildningar i ledarskap.

Arbetet med att fortbilda nuvarande UGL-handledare till att bli certifierade för det uppgraderade och modifierade konceptet fortgår. Nu i november månad så genomförde man utbildningstillfällen för att utbilda de handledare som blir specialutbildade att genomföra certifieringsutbildningar för det nya konceptet till att börja med under nästa år.

I samband med lanseringen av det uppgraderade konceptet UGL 2008 som du kan läsa om här bland annat så har Försvarshögskolan också tagit fram en ny logotyp för UGL-konceptet. Du finner den här nedan.

Ny logotyp för UGL 2008

Bilden ovan är hämtad från Försvarshögskolans hemsida på länken:
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/UGL/

Vad tycker du om det nya utseendet? Snygg? Förtroendeingivande? Modern? Eller? Välkommen att lämna en kommentar här med din åsikt i frågan.

Andra bloggar om: , ,

Utbildningstillfällen för UGL-handledare

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Läs mer i bloggen.

Nu har utbildningstillfällena för fortbildning av UGL-handledare inletts med inriktning på den nya UGL 2008. Tillfällena som är tre dagar kommer att pågå i över ett års tid så att alla handledare som önskar certifiera sig för det nya konceptet skall ha möjlighet att göra det.

UGL 2008 är som nämnt tidigare en uppgradering och utveckling av det nuvarande UGL-konceptet. Mer information om skillnaderna mellan hur utbildningen i dag utvecklar ledare och medarbetare jämfört med hur det kommer att bli framöver kan du läsa här på denna sajt och på Försvarshögskolans hemsida. Länk till den senare finner du till höger.

På FHS sajt kan även du som är UGL-handledare läsa mer om datum, plats och kostnad för omcertiferingarna.

Andra bloggar om: ,

Nyheter och förändringar i UGL 2008

Här presenteras några av de förändringar och nyheter som enligt uppgift genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

Nedan följer några av de förändringar och nyheter som enligt Försvarshögskolan genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

  • Anvisningarna i avsnittet om etik och metodik arbetas om så att handledare får ännu tydligare information om metodik samt om handledarens roll i gruppen. Avsnittet om etik för handledare ökas i omfattning.
  • Delen som handlar om värderingar fördjupas och utökas med hjälp av teori kring värdegrunder samt med exempel.
  • En total översyn av ledarskapsdelen genomförs så att aktuell forskning kring ledarskap arbetas in i materialet. Detta innebär även att denna del synkroniseras med Försvarshögskolans andra kurs Utvecklande Ledarskap.
  • Avsnittet som handlar om kommunikation uppdateras och omformas i sin helhet.
  • Aktuella forskningsresultat kring smågrupper arbetas vilket kommer att göra betoningen på gruppdimensionen tydligare. Det gör också att det sociologiska perspektivet blir tydligare tillsammans med det invidualpsykologiska perspektiv som redan finns inom kursens ramar.
  • Exempel på områden som tillförs är roller, begreppet makt och mångfaldsaspekter.
  • Kapitlen som handlar om stress och konflikthantering fördjupas och tillförs nya bredduppgifter.
  • Inom delen som handlar om självkännedom ersätts kartläggningen SDI med ett instrument för självkännedom som framtagits av forskare vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan.

Vi återkommer med uppdateringar när eventuella ytterligare förändringar/uppdateringar i samband med UGL 2008 blir tillkännagivna eller om något av ovanstående förändras.

Andra bloggar om: ,

Tidsplanen för UGL 2008

Läs om tidsplanen för införandet av UGL 2008. Ett antal kurser genomförs för att testa konceptet innan det lanseras fullt ut.

Under 2007 kommer den nya versionen av UGL att testas vid ett antal kurser som genomförs dels i Försvarshögskolans regi, dels i samarbete med Umeå Universitet. Målet är att ett färdigt utbildningsmatieriel skall finnas tillgängligt i slutet av 2007.

Under året kommer Försvarshögskolan att erbjuda en kortare omcertifiering till befintliga UGL-handledare så att de kan uppgradera sig till det nya materielet. Dessa utbildningar börjar genomföras i slutet av 2007 och kommer att fortgå till början av 2009. För dig om är UGL-handledare och vill delta rekommenderar vi dig att besöka Försvarshögsskolans hemsida, se länk till höger.

I takt med att den nya versionen av UGL, kallad UGL 2008, börjar användas så kommer den tidigare versionen att fasas ut. Den gamla versionen, kallad UGL 2000, beräknas vara utfasad första halvåret 2009.

Andra bloggar om: ,